گواهینامه‌ها و جوایز

افتخارات شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

۱-  کسب لوح صنعت برگزیده سبز در سال ۸۱ و ۸۷

۲-  دریافت کد ملی زیست محیطی

۳-  نشان و پروانه کاربرد علامت استاندارد

۴-  واحد نمونه کشور توسط وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۸۵ و دریافت لوح و تندیس از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

۵-  دارنده لوح واحد نمونه صنایع غذایی استان خوزستان از معاونت غذا و دارو دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال ۹۰.۸۹.۸۸و ۹۱

۶-  واحد نمونه صنعتی توسط سازمان صنایع استان خوزستان در سال ۸۵و ۹۲.۹۵.۹۶.۰۷.۹۸و۹۹

۷- دریافت لوح و تندیس واحد تولیدی سلامت محور با درجه الف در سال ۹۱

۸- دریافت گواهینامه بین المللی ستاره طلایی کیفیت از شرکت ACL انگلستان

۹- دریافت نشان ایمنی و سلامت محصول (لوگوی سیب سبز ) از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذایی کشور

۱۰-  لوح حامی سلامت در سطح استان و شهرستان‌های آبادان و دزفول در سالهای ۸۸و۹۰و۹۱و۹۲و۹۳ و ۹۴

۱۱- دارنده لوح واحد نمونه صنایع غذایی از معاونت غذا و دارو دانشگاه جندی شاپور دزفول در سال ۹۳ و ۹۵ و۹۶ و۹۷و۹۸

۱۲- دریافت لوح حفاظت ایمنی و بهداشت کار از شبکه بهداشت و درمان شوش دانیال  در سال ۹۴ -۹۷-۹۸

۱۴- دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال ۹۲ – ۹۳ -۹۵-۹۷-۹۸-۹۹

۱۵- دریافت لوح و تندیس واحد تولیدی نمونه استان از اداره کل استاندارد خوزستان  در سال ۹۱-۹۳-۹۴-۹۷-۹۸-۹۹

۱۶- لوح فعال سلامت در سطح استان و شهرستان دزفول ۸۶و۸۸و۹۰و۹۱و۹۲و۹۴و۹۶و۹۷و۹۸و۹۹

۱۷- دریافت لوح و نشان واحد نمونه برتر (HSEE) از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سال ۹۵

۱۸- دریافت لوح و نشان واحد صنعت سبز کشور از سازمان حفاظت محیط زست در سال ۹۵

۱۹- دریافت لوح رتبه برتر واحد تولیدی از معاونت غذا و دارو داشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۹۶-۹۷

۲۰- دریافت رتبه برتر مسئول فنی واحد تولیدی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال ۹۶

۲۱- دریافت لوح غرفه برتر نمایشگاه از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی در سال ۹۶

۲۲- دریافت لوح و تندیس صادر کننده نمونه استانی در سال۹۱-۹۳- ۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹

۲۳- دریافت گواهینامه تأییدیه صلاحیت آزمایشگاه همکار  در سال ۹۷-۹۸

۲۴-دریافت لوح انتخاب طرح مدیریت مصرف (طرح ذخیره سازی عملیاتی صنایع)

۲۵-نشان کیفیت برتر ایران در سال ۹۲

۲۶- لوح مدیر نمونه کنترل کیفی از معاونت غذا و دارو

۲۷-کسب عنوان خانه بهداشت برتر کشوری درسال ۹۹