منشور اخلاقی شرکت

منشور اخلاقی شرکت

منشور اخلاقی کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

 

ما کارکنان شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان با اتکاء به خداوند متعال و بر مبنای سه اصل تطبیق پذیری،حس همکاری و تعهد، اعتقاد و التزام خود را به مواد منشور اخلاقی و اعتقادی در کلیه سطوح شرکت به شرح ذیل اعلام می‌داریم :

۱- در تمامی سطوح با الگو قرار دادن سیره و روش پیشوایان دین، خود را ملتزم به رعایت کلیه شئونات اسلامی می دانیم.

۲- در تمامی سطوح با آگاهی از فلسفه و آرمانهای منیع انقلاب اسلامی تمام توان خود را در فعلیت بخشیدن به اهداف و آرمانهای انقلاب بکار  می بندیم.

۳- رضایت مشتری و ذینفعان همواره سرلوحه تفکرات و برنامه‌ریزی‌ها می‌باشد و هدف ما پیشی ‌گرفتن از درخواست های مشتریان و ذینفعان، در مسائلی که بیشترین ارزش را برای آنها داراست و رضایت مشتری و ذینفعان را سرمایه و رمز بقاء خود و ضامن برگشت سرمایه سازمان می‌دانیم.

۴- در همه حال در برابر منافع و مصالح ‏عمومی جامعه مسئوولیت داریم و تلاش می کنیم تا منافع شرکت در راستای منافع جامعه بوده و حفاظت از محیط زیست و منابع انرژی را جزء وظایف خود می دانیم.

۵- در تمامی سطوح با درک حساسیت وظائف محوله از همه توان و امکانات موجود در راستای انجام بهتر وظایف خود بهره می جوئیم.

۶- به پرورش توانائی ها و دانش خود می پردازیم تا بواسطه این دانش و خلاقیت بتوانیم علاوه بر انجام دادن بهتر وظایف خود، محصولاتی با معیارهای کیفی و زیست محیطی که منطبق با استانداردهای ملی و  بین المللی باشند، تولید کنیم.

۷- متعهد خواهیم شد تا اصل صداقت در گفتار و سلامت در عمل را سرلوحه کارها قرار دهیم.

۸- در تمامی سطوح خود را موظف به رعایت نظم و انظباط و رعایت قوانین و مقررات شرکت دانسته، وظایف خود را با اتکاء به اصل مـدیریتـی “همواره راه بهتری برای انجام دادن کارها وجـود دارد” انجـام  می دهیم.

۹- درجهت رشد و ارتقای بهره وری کار و منافع شرکت تلاش خواهیم کرد.

۱۰- محاسبه گر، دقیق ، خود کنترل و ناظر دائم بر اعمال خود خواهیم بود.

۱۱- از آنجا که حفظ نظم و وحدت در شرکت یک وظیفه همگانی است،متعهد می‌شویم منافع شرکت را بر منافع فردی ترجیح دهیم.

۱۲- در همه حال متعهد می‌شویم اصول اخلاقی را رعایت و در جهت گسترش دوستی و محبت متقابل تلاش کنیم

۱۳- بدون تردید رعایت قوانین و مقررات و حفظ اسرار از اصول اساسی موفقیت یک شرکت است. لذا خود را ملزم می دانیم تا اصل رازداری و امانت را در همه حال حفظ کنیم .

۱۴-  متعهد خواهیم بود در همه حال اصل شایسته سالاری بر اساس تعهد و تخصص را رعایت کنیم.

۱۵- تمامی کارکنان این شرکت اعتقاد و التزام علمی و عملی خود را در جهت سود و منافع شرکت خواهند داشت.

۱۶- پاکیزگی و بهداشت فردی و محیط کا را سرلوحه کارهای خود می دانیم و خود را ملزم به رعایت کلیه اصول بهداشتی و ایمنی کار می دانیم.