سال ۹۴

 

untitled-1 دریافت لوح و نشان استاندارد از مدیرکل استاندارد استان خوزستان
untitled3 دریافت نشان صادرات برتر از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران
%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b2%d9%81%d9%88%d9%84-copy دریافت نشان واحد نمونه صنایع غذایی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۲۰۱۵-۰۵-۰۴-۱۱-۰۸-۳۶_۰۰۶۴ دریافت لوح حامی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۲۰۱۵-۰۵-۰۴-۱۱-۰۸-۳۶_۰۰۶۲ دریافت لوح حامی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی آبادان