سال ۹۳

 

۰۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱-copy دریافت لوح و نشان واحد نمونه از اداره کل استاندارد استان خوزستان
dscn0998tandis دریافت لوح ونشان واحد صادراتی نمونه از استاندار خوزستان
%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3 دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان
۲۲۲۲۲ دریافت لوح واحد نمونه از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز
dscn0686 دریافت نشان واحد نمونه از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۲۰۱۴-۱۲-۰۶-۰۸-۰۰-۱۶_۰۰۱۸  دریافت لوح روابط عمومی برتر از بین سایر روابط عمومی های شرکتهای تحت پوشش صنایع شیر ایران