سال ۹۲

۳۳۳۳۳ دریافت لوح و نشان واحد برتر صنایع غذایی در دومین همایش ملی اهمیت مدیریت بر ایمنی و سلامت
۱۳۰۰۰۰ دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت ، معدن و تجارت
۱۱۱۱۱۲۰۱۳-۰۷-۰۸-۰۹-۲۵-۴۱_۰۳۶۱ دریافت لوح و نشان کیفیت برتر ایران از جشنواره مرکز صدا و سیما ایران
untitled-2 دریافت نشان واحد نمونه از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز
untitled-1۲۰۱۳-۰۷-۰۸-۰۹-۰۰-۰۰_۰۳۵۸ دریافت لوح و نشان واحد صنعتی نمونه در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن  از استاندار خوزستان
۱ دریافت لوح حامی عرصه سلامت از دانشگاه علوم پزشکی آبادان در همایش هفته سلامت
۲ دریافت لوح حامی عرصه سلامت از دانشگاه علوم پزشکی دزفول در همایش هفته سلامت