سال ۹۱

 

copy-of-2222222 دریافت لوح و نشان واحد تولیدی نمونه استان از اداره کل استاندارد خوزستان
%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa دریافت لوح و نشان صادر کننده برتر از استاندار خوزستان
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ دریافت لوح و نشان کارآفرین برتر از استانداری   و    اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان
۴۴۴۴۴۴ دریافت لوح و نشان واحد برتر صنایع غذایی در “همایش ملی “غذای سالم از مزرعه تا سفره
۶۶۶۶۶۶۶۶  

دریافت لوح و نشان واحد نمونه استانی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز

۲۰۱۲-۰۷-۱۵-۱۲-۴۲-۵۱_۰۰۲۸     دریافت لوح رتبه برتر استانی کمیته حفاظت و بهداشت کاز از اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان
۴      دریافت لوح حامی عرصه سلامت از دانشگاه علوم پزشکی دزفول