سال ۹۰

دریافت لوح و تندیس واحد نمونه استانی لز سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خوزستان untitled-1
دریافت لوح و نشان ایمنی و سلامت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو ۲۲۲۲۲۲۲
دریافت لوح و نشان روابط عمومی برتر در هفتین جشنواره روابط عمومی ها untitled-2
دریافت جایزه مدیریت سبز ایران (گواهینامه تعهد سبز(سطح سه)) از وزارت صنایع و معادن – دفتر امور محیط زیست ۳۳
دریافت لوح رتبه برتر استانی کمیته حفاظت و بهداشت کار از اداره کل کار و امور اجتماعی خوزستان image0003
دریافت لوح واحد نمونه برتر از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز dsc_0339