untitled-1

دریافت لوح و نشان استاندارد از مدیرکل استاندارد استان خوزستان

untitled3

دریافت نشان صادرات برتر از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b2%d9%81%d9%88%d9%84-copy

دریافت نشان واحد نمونه صنایع غذایی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۲۰۱۵-۰۵-۰۴-۱۱-۰۸-۳۶_۰۰۶۴

دریافت لوح حامی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی دزفول

۲۰۱۵-۰۵-۰۴-۱۱-۰۸-۳۶_۰۰۶۲

دریافت لوح حامی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی آبادان