۳۳۳۳۳دریافت لوح و نشان واحد برتر صنایع غذایی در دومین همایش ملی اهمیت مدیریت بر ایمنی و سلامت

۱۳۰۰۰۰

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت ، معدن و تجارت

  ۱۱۱۱۱۲۰۱۳-۰۷-۰۸-۰۹-۲۵-۴۱_۰۳۶۱

دریافت لوح و نشان کیفیت برتر ایران از جشنواره مرکز صدا و سیما ایران

untitled-2

دریافت نشان واحد نمونه از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز

untitled-1۲۰۱۳-۰۷-۰۸-۰۹-۰۰-۰۰_۰۳۵۸

دریافت لوح و نشان واحد صنعتی نمونه در همایش بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن  از استاندار خوزستان

۱

دریافت لوح حامی عرصه سلامت از دانشگاه علوم پزشکی آبادان در همایش هفته سلامت

۲

دریافت لوح حامی عرصه سلامت از دانشگاه علوم پزشکی دزفول در همایش هفته سلامت