معرفی مدیران

 

 

رزومه مدیرعامل  و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت :

نام و نام خانوادگی : سید حسین موسوی  

سال تولد: ۱۳۵۵

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد و دانشجوی دکترای رشته DBA

شماره تماس :     ۰۹۱۶۶۴۱۸۵۷۵

سوابق اجرایی: انتصاب به سمت مدیریت کیفیت

انتصاب به سمت مدیریت تولید

انتصاب با حفظ سمت به سمت نماینده مدیریت در امور سیستمهای کیفیت

انتقال به واحد تحقیق و توسعه تولید

انتصاب به سمت مدیریت تولید

انتقال به شرکت شیر پگاه کرمان بعنوان عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و مدیر فنی و مهندسی

انتقال به شرکت بازارگستر منطقه ۳ بعنوان مدیر شعبه

انتقال از شرکت بازارگستر پگاه منطقه ۳ شعبه ۱ خوزستان به شرکت پگاه خوزستان

انتصاب به سمت معاونت منابع مالی و پشتیبانی و قائم مقام مدیرعامل

انتصاب بعنوان معاونت تولید شرکت پگاه خوزستان

انتصاب بعنوان مدیر شعبه خوزستان شرکت بازارگستر منطقه ۳

 

نام و نام خانوادگی : حمید رضا  زرنژاد

سمت : معاونت فنی و عضو هیئت مدیره شرکت

شماره تماس :  ۰۹۱۶۶۴۲۱۳۸۲

نام و نام خانوادگی : محمد آقاجاری

سمت : معاونت تولید شرکت شیر پگاه خوزستان

شماره تماس :   ۰۹۱۶۶۴۳۰۵۵۲

 

نام و نام خانوادگی : غلامرضا جولا

سمت : مدیر حراست شرکت

شماره تماس :   ۰۹۱۶۶۴۰۰۱۵۳

نام و نام خانوادگی:  وحید   صراف زاده

سمت :  مدیر فنی

شماره تماس :۰۹۱۶۳۴۱۰۰۶۲

 

نام و نام خانوادگی:  علیرضا رحمتیان

سمت :  مدیر کیفیت

شماره تماس : ۰۹۱۶۶۴۴۹۰۲۵

 

نام و نام خانوادگی:  برزو  اشراقی

سمت :  مدیر تولید

شماره تماس :  ۰۹۱۶۳۴۷۹۱۸۶

 

نام و نام خانوادگی:  هوشنگ  فریدونی

سمت :  مدیر  اداری

شماره تماس :  ۰۹۱۶۳۴۴۸۴۳۲

 

نام و نام خانوادگی:  غلامرضا  جمشیدفر

سمت :  مدیر  صادرات

شماره تماس : ۰۹۱۶۱۴۱۶۲۲۳

نام و نام خانوادگی:  مهدی طالبی

سمت :  مدیر  بهبود شیر

شماره تماس : ۰۹۱۶۰۸۷۶۳۲۶

نام و نام خانوادگی : سید داریوش آذریون

سمت : مدیرروابط عمومی

شماره تماس : ۰۹۳۸۲۷۵۶۹۲۰

نام و نام خانوادگی : مصطفی  امینی

سمت : مدیر بازرگانی

شماره تماس : ۰۹۱۶۱۴۰۰۴۱۹

 

نام و نام خانوادگی : مهدی معتمد

سمت : مدیر استراتژیک

شماره تماس : ۰۹۳۶۸۲۳۹۷۲۴

نام و نام خانوادگی : سید مهدی آذریان

سمت : مدیر تحقیقات بازار

شماره تماس : ۰۹۱۶۹۴۷۳۶۷۴