برگه در حال بروز رسانی است

 

img_7890

 

رزومه مدیرعامل شرکت :

نام و نام خانوادگی : علی خلیلی  

سال تولد: ۱۳۴۷

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد MBA

شماره تماس :۴۲۸۷۴۷۶۱-۰۶۱

سوابق اجرایی:

مدیریت واحد بهبود شیر شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

مدیریت تولید پنیر شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس

معاونت اداری و پشتیبانی شرکت کشت و صنعت دامپروری پگاه فارس

عضو موظف هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دامپروری پگاه فارس

معاونت طرح و برنامه شرکت بازارگستر پگاه منطقه ۳

هم اکنون / مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

 

لیست اسامی مدیران و سرپرستان واحدهای شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان

ردیف نام نام خانوادگی سمت شماره تماس
۱ حسین موسوی معاونت تولید ۰۹۱۶۶۴۱۸۵۷۵
۲ حمید رضا زرنژاد معاونت فنی ۰۹۱۶۶۴۲۱۳۸۲
۳ مهدی معتمدنیا مدیر استراتژی و it ۰۹۳۶۸۲۳۹۷۲۴
۴ مصطفی امینی مدیر خرید و امور قراردادها – سرپرست روابط عمومی ۰۹۱۶۱۴۰۰۴۱۹
۵ فریدون احمدی مدیر مالی ۰۹۳۸۳۲۳۹۱۸۲
۶ علیرضا احمدی مدیراداری ۰۹۱۶۱۴۲۵۳۱۴
۷ کامران ایری مدیرتولید ۰۹۱۶۰۶۳۲۵۹۳
۸ وحید صراف زاده سرپرست فنی ۰۹۱۶۳۴۱۰۰۶۲
۹ محمد آقاجری مدیرکیفیت ۰۹۱۶۶۴۳۰۵۵۲
۱۰ مهدی طالبی مدیر تأمین و بهبود شیر ۰۹۱۶۰۸۷۶۳۲۶
۱۱ غلامرضا جولا مدیر حراست ۰۹۱۶۶۴۰۰۱۵۳