تماس با ما

آدرس : استان خوزستان – شهرستان شوش دانیال (ع) – کیلومتر 3 جاده شوش به دزفول – شرکت شیر پاستوریزه پگاه خوزستان کدپستی: 6477114311 شماره تماس : 42874761 - 42874736 (9861+) فکس: 42874744 (9861+)