آدرس : استان خوزستان - شهرستان شوش دانیال (ع) - کیلومتر 3 جاده شوش به دزفول

تلفن : 42874761-42874736(9861+)

دورنويس :06142874744

کدپستی:6477114311

پست الكترونيك : pegah.khoozestan@gmail.com