دی ۲۵, ۱۳۹۵

حضور شرکت شیر پگاه خوزستان در اولین همایش تخصصی امنیت غذا، سلامت و توسعه

بازدیدمهندس اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور،دکتررومی مدیرعامل هلدینگ ،مهندس وقوعی […]
دی ۲۹, ۱۳۹۴

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در ۹۵/۵/۲۹

دی ۲۹, ۱۳۹۴

شرکت در دومین نمایشگاه صنایع غذایی ۹۵/۷/۲۴ لغایت ۹۵/۷/۲۸

دی ۲۹, ۱۳۹۴

دریافت لوح و نشان صادرکننده برتر استانی در روز چهارشنبه ۹۵/۸/۱۲