بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

بیانیه مهم

بهمن ۷, ۱۳۹۵

دریافت لوح و نشان صنعت سبز کشور

شیرپاستوریزه پگاه خوزستان بزرگترین وتنهاتولیدکننده موادلبنی دراستان خوزستان درهجدهمین همایش […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵

اولین بازی دوستانه بین تیم پگاه خوزستان و تیم طلاب حوزه علمیه شوش

اولین بازی دوستانه و تدارکاتی تیم پگاه خوزستان و تیم […]
بهمن ۷, ۱۳۹۵

همایش پیاده روی بمناسبت روز هوای پاک در شرکت شیر پگاه خوزستان برگزار شد.

به گزارش ایرنا فیروز حاجی کلی روز پنجشنبه درهمایش پیاده […]